رتبه‌ی 1 شورای عالی انفورماتیک بازهم برای مبین‌نت

شرکت ارتباطات مبین‌نت موفق شد در ارزیابی شورای عالی انفورماتیک برای سال 1397 با یک حوزه افزایش در پنج زمینه‌ی «خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی»، «شبکه‌ی داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی»،

«خدمات پشتیبانی»، «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات» و «مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک ICT» رتبه‌ی یک این شورا را به‌دست آورد.